Редовна годишња скупштина Црквене Општине Св. Василије Острошки, одржаће се у недељу, 25. фебруара 2018. године, са почетком у 12.30 часова, у просторијама парохијског дома Цркве на Фрогнеру. Право учешћа имају сви уписани чланови парохије, а право гласања само они који су измирили обавезу плаћања парохијала за 2017-у годину.

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Отварање скупштине молитвом
  2. Пребројавање гласача, избор водитеља скупа, записничара и потписника протокола.
  3. Усвајање дневног реда
  4. Годишњи извештај за 2017. годину
  5. Економски извештај за 2017. годину
  6. Избор нових чланова ЦО
  7. Разно
  8. Затварање скупштине молитвом

Добродoшли!